Türkiye’deki Göller


Ülkemizde, dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl, 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş (Manyas) gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi.

Türkiye’deki göllerden tarımda sulama, içme v kullanma suyu elde etme, enerji üretimi, ulaşım, tuz ve soda üretimi, su ürünler ve turizm gibi birçok alanda yararlanılmaktadır.

Yapay Göller

Türkiye’de göller ve oluşumu konusunda ana başlıklardan birisi Yapay Baraj Gölleri’dir. Akarsu vadilerine yapılan barajların etkisiyle biriken suların oluşturduğu yapay göllerdir. Elektrik enerjisi üretimi, kullanma, içme suyu, tarımda sulama suyu elde etmek için yapılır.

• Keban Barajı,
• Adıgüzel Barajı,
• Hirfanlı Barajı,
• Deriner Barajı,
• Atatürk Barajı

Doğal Göller

Doğal göller; volkanik, karstik ve tektonik olaylar ile buzullar, akarsular, dalga ve akıntı etkileriyle oluşurlar. Ülkemizde en yaygın olarak görülen göl tektonik göllerdir.

Tektonik Göller

Yerkabuğundaki kıvrılma ve kırılmalar sonucunda oluşan çukurlara dolan su kütlelerinden oluşur.

• Tuz Gölü
• Sapanca Gölü
• İznik Gölü
• Manyas Gölü
• Burdur Gölü
• Eber Gölü
• Akşehir Gölü
• Hazar Gölü

Kastik Göller

Kalkerli arazilerdeki erime çukurlarının su ile dolması sonucu oluşur. Akdeniz ve iç Anadolu’da rastlanır.

• Salda Gölü
• Karagöl Gölü
• Kızören Gölü
• Timraş Gölü
• Akgöl

Buzul Göller

Buzul aşındırması sonucu oluşan çanaklarda oluşan su birikintileri sonucunda oluşan göllerdir.

• Aynalı Göl
• Kilimli Gölü
• Karagöl

Volkanik Göller

Volkan konisinin tepesinde bulunan krater çukurlarının yada volkanik patlama ile oluşan maarların su ile dolması sonucunda oluşan göllerdir.

• Nemrut Gölü
• Acıgöl
• Meke Tuzlası
• Gölcük

Karma Oluşumlu Göller

• Van Gölü
• Eğirdir Gölü
• Kovada Gölü
• Beyşehir Gölü

Heyelan sonucu kayan kütlenin akarsu vadilerini kapatması sonucu oluşur.

Heyelan Set Gölleri

Heyelan sonucu kayan kütlenin akarsu vadilerini kapatması sonucu oluşur.

• Tortum Gölü
• Sera Gölü
• Abant Gölü
• Yedigöller
• Uzungöl Göl
• Borabay Gölü

Kıyı Set Gölleri

Kıyılardaki koyların ağız kısımlarının zamanla kıyı okları tarafından kapanması ile oluşur.

• Büyükçekmece Gölü
• Küçükçekmece Gölü
• Terkos (Durusu) Gölü
• Akyatan Gölü

Volkanik Set Gölleri

Volkandan çıkan lavların bir çukurluğun önünü kapatması ile oluşur.

• Erçek Gölü
• Nazik Gölü
• Haçlı Gölü
• Çıldır Gölü
• Balık Gölü

Alüvyal Set Gölleri

Akarsu vadilerinin alüvyal birikimlerle kapanması sonucu oluşur.

• Mogan Gölü
• Eymir Gölü
• Bafa (Çamiçi) Gölü
• Köyceğiz Gölü
• Marmara Gölü


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.