Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Sebepleri


Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Sebepleri

Göktanrı inancı ile İslam dini arasında çok fazla benzerlik olduğundan Türkler İslamiyeti kendi istekleriyle kabul etmişlerdir.

  • Hem Göktanrı inancında hem de İslamiyette tek bir tanrının varlığı söz konusuydu. Bu durum Türklerin İslamiyeti seçmesindeki önemli nedenler arasında yer alır.
  • İslamiyet dininde tıpkı Göktanrı inancında olduğu gibi cennet ve cehennem kavramları mevcuttu. Ayrıca İslamiyetteki ahiret inancı Türklerin bu dine geçmesindeki nedenler arasındadır.
  • Allah’a kurban verme ya da adama olayı Göktanrı inancında olduğu gibi İslamiyette de vardı. Bu yüzden Türkler İslamiyeti kabul etmişlerdir.
  • İslamiyetteki gaza ve cihadlar Türklerde de mevcuttu. Türkler, törelerini üstün tutmak amaçlı bu tarz savaşlar yapmaktaydı.
  • Türklerin ahlak anlayışı İslamiyetteki ahlak anlayışı ile neredeyse aynıydı.

İslamiyeti seçen Türkler kendi benliklerini kaybetmezken, diğer dinleri seçmiş olan Türkler kimliklerini kaybetmişlerdir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.