Türklerin Tarih Boyuncu Kullandığı Alfabeler Nelerdir?


Asırlık bir millet ve dünyaya egemen olmuş bir ırk.Konuştuğu ve kullanmış olduğu diller kesinlikle zamanla değişime uğramış ve alıntılar yapılmıştır. Tarih boyunca pek çok dil kullanılmış ve bunlara eklemeler yapılmıştır. Bu yazımızda sizlere Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden bahsedeceğiz.

Uzun süren savaşlar ve fethedilen topraklarda pek çok milletle iletişim kurulmuş ve onların dillerinden bir parça alınmıştır. Kültürel farklılık ve değişim dediğimiz olay kısmen budur. Dil ve alfabe konusunda 5 farklı alfabe bizlere yansıtılmıştır.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

1) Göktürk Alfabesi

Metinleri isim olarak Göktürk veya Orhun olarak adlandırılır.Orhun’da yerleşimde bulunmuş Türkler tarafından kullanılmış ve düzenlenmiştir.Bu alfabeyi Hunlar,Göktürkler ve Türk kavimler kullanmış ve eklemelerde bulunmuşlardır. Göktürk alfabesi 38 harften meydana gelmektedir.Dördü sesli olup, sekiz sesi karşılar, geri kalan harfler sessiz harf statüsündedir. İlginç olan ise;ok, ko, uk, ku, ük, kü, nç, nd, gibi heceler kendine has harflerle gösterilir. Sağdan sola doğru yazılır bu alfabe ve bu şekilde okunur.

2) Uygur Alfabesi

Göktürklerden sonra kurulmuş olan Uygurlar tarafından adlandırılmıştır bu alfabe. 18 adet işaretten,sembolden meydana gelmiştir.4 sesli harf geri kalan harfler ise sessiz harf olarak bilinir. Sağdan sola yazılış mevcuttur ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde kaleme alınır. Bu yazının katiplerine yani yazıcılarına Bu yazının katiplerine, bakşı, bakşıgeri veya serbahşı adı verilmektedir.

3) Arap-İslam Alfabesi

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra gerçekleşen bu dönemde bu alfabe ön plana çıkmış ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesi 28 harftir ancak Türklerin kullandıkları 31 ile 36 harften meydana gelmektedir. Bu alfabe ile Türk islam tarihinde pek çok eser verilmiştir. Sağdan sola kaleme alınır. Kullanımı zor gibi görünse de harflerin öğrenimi çok da zor ya da uğraştırıcı değildir.

4) Kiril Alfabesi

Kiril alfabesi emperyalizmin zoraki tatbikidir. Ruslar sınırları içerisinde Türklerin bütünlüklerini bozmak hedefiyle tek bir alfabe yasağı koyarak farklı semboller ve şekillerle dolu alfabeler koymuştur. Otuz sekiz harftir. On biri sesli, geri kalan harfler ise sessiz harf statüsündedir. Soldan sağa doğru kaleme alınır. Kullanım alanı, Rusya’daki Türkler içindir.

5) Latin Alfabesi

1925 senesinde öncelikle Azeri Türkleri tarafında kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra 1928 senesinde ülkemizde kullanılmaya başlandı. sekiz sesli harf bulunur geri kalan ise sessiz harftir. Türkiye ve Avrupa Türkleri tarafından kullanılan bu alfabe diğer kullanılan alfabelere göre daha kolay ve öğrenilmesi daha basittir.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Bu Kadar Mı?

Türkler bu 5 alfabenin beraberinde pek çok alfabeyi kullanmıştır ancak uzun süre kullanılan ve bizlerin etki ettiği alfabeler bilgi verilen 5 alfabedir. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler bu kadardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.