Uçaklar Nasıl Uçar?


Çok eski çağlardan beri insanın uçan nesnelere ve uçma eylemine olan merakı sonunda gökyüzünde ilerleyebilmesini sağlayacak ileri teknoloji uçakları icat etmesine sebep olmuştur. İlk üretilen uçaklar düşük fonksiyonlara sahipken günümüze gelindiğinde kıtalar arası yolculuk yapmada, mal taşımada, askeriyede ve daha pek çok alanda uçakların etinden sütünden yararlanılmaya başlanmıştır. Peki, bu kadar farklı fonksiyonlara sahip olabilen tonlarca ağırlığa sahip uçaklar nasıl uçar? İcat edilen ilk uçaklar kuşlar esas alınarak yapılmıştır ve halen bu model devam etmektedir. Sadece birtakım özellikler gelişmiştir.

Herkesin sandığı gibi motor, uçağın hareket etmesini sağlamaz. Uçağı havada tutan asıl uçak bölümü kanatlardır. Uçağın önündeki havanın arka tarafına doğru itilmesini sağlayansa motorlardır. Bu olayla uçak ileri doğru hareket etmektedir. Uçakların kanat yapısına bakıldığında yoğun parçalardan oluştuğu görünür. Bu parçalar sebebiyle kanadın alt tarafından yukarıya doğru kaldırma kuvveti oluşur. Aynı zamanda bu kuvvete karşılık havanın da uçağa karşı direnç göstermesi söz konusudur. Kanatlarda var olan kaldırma kuvveti uçağın hızına bağlı olarak artar ya da azalır. Uçağın hızında artış meydana geldiğinde buna doğru orantılı olarak kanatlardaki kaldırma kuvveti de artış gösterir. Bu durumlarda kanatlardaki oluşan kaldırma kuvveti, havanın gösterdiği direnç ve yer çekiminin gösterdiği kuvvetin toplamından fazladır. Bu sebeple de uçaklar belli bir hıza ulaşmadan havalanmamaktadır. Çünkü böyle bir durumda yer çekimi ve havanın gösterdiği kuvvet kanatlardaki kaldırma kuvvetini geçeceğinden yere çakılma gibi bir durum oluşabilir.

Uçakların uçma prensiplerini anlamak için, uçakların yapımında ilham kaynağı olan kuşlara bakılmalıdır. Eski zamanlarda uçma eylemini gerçekleştirebilenler kanatlı hayvanlardı. İnsanoğlu bu hayvanları bir prototip olarak görmüş ve uçan hayvanlardan yola çıkarak uçağın yapısını icat etmişlerdir. Canlı sistemleri içerisinde en iyi uçabilme yeteneğine sahip canlılar kuşlardır ve kuşların uçması da iki farklı prensibe göre gerçekleşmektedir. Kuşlar bu iki yöntemi birleştirerek uçarlar. Bu iki yöntemden biri kanat çırpmaktır. Bu çırpma eylemi sonucu kanatların altındaki hava aşağı doğru itilmekte kuşun gövdesi ise yukarı doğru çıkmaktadır. Kanatlardaki aerodinamik yapı sayesinde kanat çırparak havalanan kuş havada bir müddet ilerleyebilmektedir. Bu döngü tekrar tekrar devam eder.

Uçmanın temel kuralı nedir: Bir nesnenin uçuyor sayılabilmesi için havaya belli bir süre tutunuyor olması, hava içerisinde hareket etmesi ve yön değiştirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda uçmanın gerçekleşebilmesi için uçacak nesnenin ağırlığının uçmayı sağlayan kuvvetten az olması gerekmektedir aksi halde uçma gerçekleşmez. Nesne ağırlığı uygulanan kuvvetten büyükse nesne uçamaz. Eğer ağırlık ile uygulanan kuvvet eşitse de olduğu yerde kalır. Hava içerisinde yükselebilmenin temel kuralı nesnenin ağırlığının havalanma için uygulanan kuvvetten az olmasıdır.

Havadan tonlarca fazla ağırlıktaki uçakların havada uçabilmesi kanat sistemine bağlıdır ve uçağın havadaki hareketleri iki şekilde olmaktadır. Uçakların üst tarafındaki güç grubunun itme ve çekmesi uçak motorları tarafından sağlanır ve bu da uçmayı sağlar. Ve genelde uçaklar bu şekilde uçar. Diğer bir yöntemse dışarıdan br müdahale ile başka bir aracın çekmesidir. Planörlerin hareketi buna bağlıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.