Uygur devleti hakkında bilgi


Uygur Devleti (745 – 840)

 • Uygur II. Göktürk Devleti’ni yıktıktan sonra Ötüken merkezli yeni bir Türk devleti kurdular.
 • Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dır. Kutluk Bilge, Karabalgasun (Ordu-balıg) şehrini kurarak Uygurları yerleşik yaşama geçirdi.
 • Göçebelikten yerleşik yaşama geçen ilk Türk topluluğu uygurlardır.
 • Ölümden sonra yerine oğlu Moyem Çor Kağan geçti. (747 – 759) Moyen Çor zamanının en önemli olayı Talas Savaşı’dır.
 • Bögü Kağan, Mani (Maniheizm) Dini’ni kabul ederek devletin resmi dini haline getirdi.
 • Uygurlar din değiştiren ilk Türk devletidir.
 • Baga Tarkan’dan sonra Uygurlar zayıflamış ve bu devlete 840 yılında Kırgızlar son vermiştir.
 • Devletleri yıkılan Uygurlar, kitleler halinde değişik bölgelere göç ettiler. Bunlardan bir kısmı Çin’in Kansu bölgesinde giderek Kansu Uygur Devleti’ni kurarken diğer bir kısmı da batıya göç edip Doğu Türkistan Uygur Devleti‘ni kurdular.

Uygurların genel özellikleri

 • Türk tarihinde ilk kez kent ve kasabalar kurarak mimari eserler yapmışlardır.
 • Ziraat ve ticaret alanında etkili olmuşlar, savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir.
 • İlk mülkiyet hakkı Uygurlarda görülür.
 • Çinlilerden sonra dünyada ilk kez kağıt ve matbaayı kullanmışlardır.
 • İlk kez kağıt üzerinde yazılı belgeler bırakmışlardır.
 • İlk kez yazılı hukuk kurallarını oluşturmaya başlamışlardır.
 • Türklerin ikinci alfabesi olan Uygur Alfabesi’ni oluşturmuşlardır.
 • Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.
 • Moğolların devlet yönetiminde önemli görevler alarak kültürel yönden Moğolları etkilemişlerdir.
 • İlk kez vakıf geleneğini başlatmışlardır.
 • Mani dinini kabul eden ilk Türk devletidir.
 • Üzerinde hükümdarın mührü bulunan ve Kamdu / böz (kuanpo) adı verilen bez paraları kullanmışlardır.
 • Uygurlar Çav adı verilen kağıt paralar da kullanmışlardır.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.