Vapur Düdüklerinin Anlamı Nedir


Vapurlar, gemiler, deniz motorları gelişi güzel düdük öttürmezler. Her düdüğün bir anlamı vardır. Kısa, uzun ve çeşitli sayıda deniz taşıtları belirli durumlarda belirli biçimlerde düdük çalarak hem kendi güvenliklerini sağlarlar, hem de aralarında anlaşırlar. Bu düdüklerin anlamları aşağıdaki gibidir.

Kısa Bir Düdük : Gemi sancağa (sağa) doğru dümen kıracak demektir.

Kısa İki Düdük : Geminin iskeleye (sola) doğru geleceğini bildirir.

Kısa Üç Düdük : Tornistan (geri) yapacağını haber verir.

İki Uzun, Bir Kısa Düdük : Yabancı bir geminin kaptanı kılavuz (kendisini limana da rıhtıma yanaştıracak, ya da boğazdan geçirecek yerli bir usta kaptan) istiyor demektir.

Altı Kısa, Bir Uzun Düdük : Gemide yangın çıktığını ya da teknenin su almaya başladığını haber verir.

Bir Uzun, Bir Kısa Düdük : Gemiden denize birinin düştüğünü bildirir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.