Vatikan Hakkında Bilgi


Vatikan Avrupa’da din devleti. Vatikan, dünyanın en küçük ülkesidir. Roma kentinde bulunan bu devletin toprağı 0,4 km2’yi geçmez. Bu kadar küçük olmasına rağmen vatikan’ın dünya devletleri üzerindeki etkisi İtalya’dan bile büyüktür. Çünkü Vatikan Devleti hristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katalok Kilisesi’nin merkezidir. Kilisenin başkanı olan papa burada oturur.

vatikan

Tarihte Vatikan

Vatikan eskiden epeyce büyük bir devletti. Toprakları 45 000 km2’yi, nüfusu 3,5 milyonu buluyordu. Sonra, topraklarını komşu İtalya krallıklarına kaptırdı. İtalya Krallıı kutulca da şimdiki gibi kendi küçük kentçiğiyle sınırlandı. 1929 yılında itanya Krallığı ike yapılan Laterano Antlaşmasıyla Vatikan’ın bağımsızlığı tanındı. Papa bu din devletinin hem dinsel başkanı, hem siyasal başkanıdır.

Papanın oturduğu Vatikan Sarayı Roma’nın kuzeyindeki bir tepe üzerindedir. Ünlü San Pietro Kilisesi de buradadır. Devletin bayrağı, ordusu, parası, özel radyo istasyonu v.b. vardır. 200 kişilik Vatikan ordusunda gönüllü İsvçireli muhafızlar görev yapar. Askerlerin silahları ve kıyafeti XV. yüzyıldaki gibidir.

Yönetim

Vatikan’ı papa yönetir. Yerel yönetim papanın seçtiği bir valiye verilmiştir.Devletin geliri, yeryüzündeki bütün katoliklerin bağışlarıyla İtalya Devleti’nin yardımından oluşur. Vatikan’ın en yüksek yönetim organı Kardinaller Meclisi’dir. 70 üyeli bu meclis kendi üyeleri arasından papayı seçer. ÜYeler bu meclise seçildiler mi ömür boyu üye kalırlar. Yeni seçilen papa kendi adını kullanamaz, ona ruhani bir papa adı verilir. Vatikan’da Osservatore Romano adlı günlük bir gazete, Osservatore della Domenica adlı haftalık bir dergi yayımlanır.

Vatikan Sarayı

Vatikan’da San Pietro Kilisesinin kuzeyindeki yapılara Vatikan Sarayı denir. XIII. yy da kurulan ik yapı, zamanla yapılan eklerle genişledi ve tamamlandı. 1377’de papalık Aignon’dan Roma’ya taşınınca papalar burada oturmaya başldılar. Mimar Bramente, saraya son şeklini vermiştir. Sarayın avlusu, odaları ve salonları Raffaello, gibi ünlü ressamların resimleriyle süslenmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.