Vehhabilik nedir?


Vahhabilik; 18. yüzyılda İngiliz ajanı Muhammed bin Abdülvahhab kadar kurulan, 19. yüzyılda değil olma tehlikesi geçiren dini ve siyasi bir Amerikan bedevisi mezhebidir. Arap yarımadasında İslam’ın Dünyevi kaygılarla bozulduğu düşüncesiyle ortaya çıktı. Hambeli mezhebinin görüşlerini fazla bağnaz bir biçimde temel alan Abdülvahhab’a tarafından bu şart fakat ateşle temizlenebilirdi. Kendince dinden çıkmış kafir (!) Müslümanlara savaş açtı, Osmanlı döneminde ayaklanmalar çıkardı. Amerikancı Suudi Arabistan’ın devlete ait mezhebi Vahhabiliktir.

Bir görüşe göre de Vahhabiler, ‘Vahhabilik’ diye bir mezhebi kabul etmez; Muhammed bin Abdülvahhab’ı ilmen ve sahiden Hambeli mezhebini yenileyen bir şeyhülislam olarak görür. Türkleri ve Osmanlı’yı sevmezler zira bir çok sapkın liderleri İstanbul’da idam edilmiştir. İnanışa kadar Allah’tan başkasından yardım arzu etmek, Peygamber (IDDIA) için bile olsa, Allah dışındaki bir varlık için kurban kesmek yoksa adakta bulunmak kişiyi küfre düşürerek can ve mülk dokunulmazlığını ortadan kaldırır.

Osmanlı da Vahhabilik akımını manâlı bir sorun olarak görmüş ve 1813’te İkinci Mahmud, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’dan bu sorunu çözmesini istemiştir. O da bir ordu ile Mekke ve Medine’yi Vahhabiler’den temizlemiştir. Emir Abdülaziz ölünce Vahhabiler ağır bir bozgun almıştır. Abdülaziz’in yerine geçen oğlu Abdullah ve çocukları esir alınarak İstanbul’a gönderilmiştir. 1819’da bu kişiler İstanbul’da asılarak öldürülmüştür. Bu şekilde Vahhabilik akımının birincil dönemi kapanmıştır.

Kurucusu Abdul Vahap, kaynaklara kadar amcası kadar “haşin, zalim, sevimsiz” kelimeleriyle tanımlama edilir. Kaydedildiği “Muhammed Zinni” isimli hocanın medresesinden “ebleh ve fazla vahşi birisi, bundan adam olmaz, bundan bilgin olmaz” diyerek atılır. 18. yüzyıldaki isyanları Osmanlı tarafından hemen bastırılıyor ve düşüncesi sapkın olarak nitelendiriliyor. İngilizler, 1. Dünya Savaşı yıllarında bu mezhepten olanları Osmanlı’ya karşısında kışkırtarak ayrıca parçalanmayı hızlandırmış hem de kukla devletlerinin temellerini atmış. Dünya üstünde İslamofobiyi doğuran sebeplerin yüzden 99’unun sorumlusu bu sapık inançtır. Sünni İslam’ın fena bir şekilde evrilip dini Nazizme dönüşen halidir.

Farz olduğunu bildiği halde tembellikle namaz kılmayan kafir olur. Öldürülür, malları Vahhabilere taksim edilir.Peygamber ve evliyanın ruhlarından dua ile şefaat isteyen, mezarlarını ziyaret eden kafir olur.Peygamber ve evliya mezarlarına türbe yaptırmak, Allah’tan başka şeylere tapınmaktır. Türbeler puthane’dir. Sünniler ve Şiiler bunun için müşrik-tir. Bunları öldürmek, mallarını yağma etmek helaldir, kestikleri leş olur.Şefaate, tasavvufa ve keramete inanmazlar.Allah (CC) için adak gerçekleştirmek ve etlerini fakire dağıtıp, sevabını peygamberlere armağan etmek şirktir.Resulullahı övmeye, ondan şefaat istemeye şirk, bunu yapanlara müşrik, puta tapan kafir derler. Vahhabiler kendilerinden diğer ve kendilerinden önceki tüm Müslümanları kafir sayar.

Vehhabiler, Adem Aleyhisselamın peygamber olduğuna inanmaz. Kütübü Sitte’de yer alan birçok sahih hadisin söylediğine zıt düşen şeyler söylerler.Ölen için dua etmek; ahiret hesabı artık kapandığı için anlamsızdır, dualarla günahın affı mümkün değildir.Suudiler inançları gereği yüzlerce sahabenin (birincil Müslümanların) mezarını yok etmişlerdir.Suudi Arabistan’daki mezarlarda mezar taşı bulunmaz. Kimin nerede gömüldüğü emin değildir.Cami ve mescitlerin süslenmesi, minare yapılması da terk edilmesi gereken bid’atlardır. Günümüzün en acımasız teröristleri Vahabiler arasından çıkar.1801’de kutsal Şii kenti Kerbela’da binlerce kişiyi öldürdüler. HZ. Hüseyin’in türbesini yıkıp yağmaladılar.

İslam tarihçilerinden Zahavi’nin naklettiğine tarafından önlerine kim çıkarsa katlettiler. Annesinden meme emen çocuktan başlayıp namaza durmuş Müslümanları bile katlettiller. Buhari’nin, Müslim’in ve diğerlerinin on binlerce hadis kitabı Vahhabi ayakları aşağıda çiğnendi.

Muhammed bin Abdülvahhab’a tarafından Kur’an ve Sünnet’te olmayan her şey bid’attır. Bir bid’beygir çıkaran melundur ve çıkardığı şey reddedilmelidir. Bid’atların çoğu insanları şirke düşürmektedir. Bunların başında mezarlar, türbeler ve bunların ziyaretleri gelir. Mezarlarda yapılan ibadetler şirktir. Sevap umarak Peygamberin kabrini ziyaret bile şirke niçin olabilir. Şirke niçin olmamaları için, kabir ziyaretleri, türbe yapımı kesin olarak yasaklanmalıdır. Ölülere niyaz, tevessül, falcılara, müneccimlere güvenmek, Peygamber’in anısını gururlandırmak, Hırka-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif ziyaretleri yapmak, Allah’tan başkasına ibadet etmek, şirk koşmaktır.

Elleri göğüs hizasından bağlamak, kadınların da; ‘ellerin konumu ve oturuş’ bakımından erkekler gibi namaz kılması, teravih namazını 8 rekat kılmak kişinin bu mezhepten olabileceği hususunda ipuçları olarak değerlendirilmiş. Vahhabiler taraftar biriktirmek için kendilerini Sünni olarak tanıtırlar fakat ehli sünnete zıt bir fazla inanca sahiptirler.

Arabistan’daki en büyük dini mercii farzedilen Ulema Heyeti Üstteki Kurulu üyelerinden Salih Fevzan’ın yayınlanan video kaydında, tekfirci Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı teröristlerin Iraklı kadın ve kızlarını alıp satmasını onaylayarak bu alım satımın helal olduğunu belirtti.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.