Vesvese Nedir?


Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular:”Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.”Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):

“Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler “Evet!..” deyince: “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez)” dedi.” [Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110)]

Bir başka hadisi şerifte

“Dediler ki: “Ey Allah’ın Rasulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?).” Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir.” cevabını verdi.”

Gerek şeytandan gerek nefisten gelen sestir. Bunun başlıca sebebi iki tanedir. Biri kendisinden olan imandiğeri ise cahilliktir.

İmandan olmasının sebebi kendisinden bulunan iman sebebiyle şeytan onu delalete düşürmek ister.
İkincisi ise kendisine olmadık şeyleri telkinde bulunur, bu telkinler haşa Allah ya yoksa veya ölümden sonra dirilmek yoksa ya melekler yoksa vb gibi telkinlerde bulunmak. Bu telkinlerin asıl kaynağı kendisine yerleşmiş olan imandır. Zira şeytan kafirlere bu türden vesveseler veremez çünkü kafirler zaten inanmıyor.

Cahillikten olmasının sebebi ise yapmış olduğu amellerde kendisini acaba doğrumu oldu acaba yanlış mı acabalarla  amellerini boşa çıkarmak ister.

Bunların çözüm kaynağına gelince çoğunlukla şeytanın vermiş olduğu vesveseler için, Zikrullah Allahı bolca zikretmektir. Zira Allahın bolca zikredildiği yerde şeytan barınamaz, faaliyete geçemez, istediğini başaramaz.

Nefisten gelen vesveselere karşı en büyük önlemlerden birisi kişinin fıkhını öğrenmesi kendi hayatına( idame)ettirecek sürdürecek kadar dinini öğrenmesi gerek .

Zira kişi vesvese karşısında o amelle meşgul iken doğacak olan hatalara karşı ne yapacağını bilecektir.

Örnegin: Abdest alırken 2 mi 3 mü yıkadım diye vesvese geldiğinde ikide sünnette vardır deyip vesveseyi defeder.

Örnek: Namazda üç mü kıldım yoksa dört mü kıldım dediğinde kalbin kanaat geldiğinde (zannı galib) ile namazını kılar ve sehiv secdesi yaparak vesveseyi defeder.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.