Vikingler Hakkında Bilgi- Tarihi, Mitolojisi, Ekonomisi…


Vikingler hakkında en önemli bilgiler arkeolojik kazıların yanı sıra Saga edebiyatında yer alır. Bu kaynakların bize verdiği bilgilere göre Vikingler dinleri, dilleri, savaş tanrıları Thor ve Odin, bereket tanrıları Njord ve uygarlığın diğer bazı özellikleri itibariyle Germen dünyasına aittir.

Vikingler

Vikingler

Geçim Kaynağı

Vikingler tarımla geçinen bir toplum olmalarının yanı sıra hayvancılık da yapardı. Vikingler yılın belli dönemlerinde kutsal yerlerde toplanarak anlaşmazlıkları çözüme kavuştururlardı. Bu meclislere thing adı verilirdi. Thing denilen meclislerde toprak sahiplerinin önemli bir yeri vardı. Bu toprak sahibi soylu sınıf orduları yönetme, gemileri silahla donatma gibi yetkileri de vardı. Aynı zamanda toplum içinde arabulucu bir role de sahiptiler.

Tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdüren Vikingler mükemmel olarak nitelendirilebilecek gemi yapım teknikleri ve cesaretleri sayesinde denizcilik alanında da ciddi anlamda gelişme gösterdiler. Örneğin Viking gemilerinden Snekkja, sağlam omurgası, yelkenleri ile elli kişilik kapasiteye sahip kürekle yürütülebilen bir gemiydi.

İsveç Vikingleri Slav ve Türklerle yakın ticari ilişki içindeydiler. 10. yy.da Bizans imparatorluğu ile de ilişki halinde oldukları bilinmektedir. Bu ticari ilişkiler kapsamında Vikingler genellikle samur ve kunduz kürkleri satar, Batı’nın büyük ilgi gösterdiği ipek ve mücevheratı Doğu’dan getirirlerdir. Bunların yanı sıra köle ticaretine de büyük rağbet gösterirlerdi. İsveç’te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda çok sayıda Müslüman ve Bizans parası ile Uzakdoğu kaynaklı ipek kumaşlara rastlanmış olması bu bilgilerin kanıtıdır.

Ahiret İnancı

Vikinglerde jarl olarak adlandırılan bölge liderlerinin mezar tümülüslerinde silah, at ve kölelerin de gömülü olduğu görülmüştür. Bu da ölümden sonraki yaşama olan inancın varlığına bir kanıttır. Zira ölen jarlın mezarına özel eşyalarının konulmasını sebebi bu eşyaları öldükten sonraki diğer hayatında kullanabilmesidir.

Savaşçı Vikingler

Ticaret alanında gelişme gösterdikleri kadar savaşçılık alanında da oldukça yetenekli olan Vikingler’in Bizans ile ilişkileri sadece ticari anlamda değildi. Zira Bizans imparatoruna paralı asker de temin ederlerdi. Vikingler’in Bizans’a temin ettiği bu paralı askerlerden seçkin muhafız birlikleri kurulmaktaydı.

Vikingler’in savaşlarda kullanmayı en çok tercih ettiği silahlar büyük savaş baltaları, iki kenarı da keskin kılıçlar, hançerler, kalkanlar, yay ve topuzlardı. Vikingler’in en önemli özelliklerinden bir diğeri savaşlarda bölgesel koşullara uyum sağlama konusundaki yetenekleriydi. Bu yetenek onların zaferlerinin en temel sebeplerindendi. Koşumlu atlı birlikleri sayesinde düşmana ani baskınlar düzenler ve düşmanın karşılık vermesine fırsat kalmadan toparlanıp geri çekilebilirlerdi. Yaklaşık yirmi kadar gemiyle yaptıkları akınlardan zenginlikle dönmeyi başarırlardı.

Tarihteki ilginç bilgilerden bir diğeri ise, Vikingler’in Cristoph Colomb’dan beş yüz yıl kadar önce Amerika’yı keşfetmiş olmalarıdır. Ancak bunun farkında değildiler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.