Volkanizma Oluşumu


Magmanın yeryüzüne çıkması ve yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması ile volkanizma oluşmaktadır. Volkanizma denildiği zaman akıllara yeryüzünde meydana gelen magmatik durumlar gelmektedir. Bunun nedeni de volkanik şekillerin yeryüzünde oluşmasıdır.

Volkanizma esnasında magma katı-sıvı-gaz halinde yeryüzüne çıkmaktadır. Yeryüzüne çıkmış olan sıvı maddelere lav denir. Katı maddelere ise tüf denilmektedir. Gazların büyük bir kısmı ise su buharından oluşmaktadır.

Volkan içerisinden çıkan maddeler lavlar volkan bacasından akma şeklinde hareket etmektedir. Tüf ya da gaz çıkışı olduğu zamanlarda ise patlama meydana gelir. Volkanizma sonrasında çıkan malzemeler, çıktıkları alanda birikir ve volkan konilerini oluşturur.

Yanardağların yükseltisinin az ya da çok olması üzerinde lavların akışkan olması etkilidir. Lavların akıcı olması etkili ise geniş alanlarda birikmeler görülür. Yükseltisi daha az olan yayvan görünümlü volkan konileri de meydana gelmektedir. Buna ise plato volkan denir.

Lavların akıcılığı az olduğu zaman yükseltisi daha fazla olan volkan dağları oluşmaktadır. Bunlara ise kalkan volkanları denilmektedir. Buna en güzel örnek Ağrı Dağıdır. Bazı yanardağlarda ise ana koni üzerinde oluşan yan koniler yer alır. Bunlara ise parazit konu denilmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.