Kürtaj kaçıncı haftaya kadar yapılabilir?


İsteğe bağlı kürtaj, 1983 senesinden itibaren geçerli olan yasalara göre kadının ya da çiftin isteğine göre, tıbbi gerekçeler olmadan 10. Gebelik haftasına kadar yapılabilmektedir. Kürtaj 10 haftaya kadar yani 2.5 aya kadar yapılmaktadır. Kadının son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplanır ve ultrason ölçümleri ile gebelik haftası tespit edilir.

Gebeliğin 10. haftasına kadar kürtaj yapılabilir. Yani 2.5 ay içerisinde kürtaj yapılabilir. Eğer 2.5 ayı bir gün dahi geçse yasal olarak kürtaj yapılmamaktadır. Şayet bebeğin ya da annenin sağlığında bir sorun var ise 10 haftayı geçse dahi çocuk tahliye edilebilir, buna doktor karar vermektedir.

Kürtaj gebelik kaç haftalıkken yapılır?

Gebelik ilerledikçe kürtaj riski artmaktadır, Bundan dolayı kürtajın 10 haftaya kadar yapılması önerilmektedir.

10 haftayı geçmeyen gebeliklerde kürtaj

Hamileliğin 10. haftasına kadar isteğe bağlı olarak kürtaj yapılabilmektedir. Ancak kürtaj işleminin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir. Bununla beraber, Bakanlık tarafından açılan eğitim merkezlerinde kurs göre ve yeterlilik belgesi olan pratisyen hekimler de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı gözetiminde gebelik tahliyesi yapabilmektedir.

Hamileliğin 10 haftadan büyük olması ve kürtaj

Yasal olarak 10 haftayı geçmiş gebeliklerde kürtaj yapılmamaktadır. Ancak anne veya bebeğin sağlık durumunda bir sorun vr ise 10 haftayı geçse dahi kürtaj yapılmaktadır. Buna karar verecek olan ise hekimdir. Aynı zamanda bunun labaratuvar sonuçları ile rapor edilmesi gerekmektedir.

Anne adayları 10 haftaya geçtikten sonra isteğe bağlı olarak kürtaj talep edemezler.

Hamileliğin sürdürülmesini engelleyecek hastalıklar:

Lösemi
Kronik anemi
Lenfomalar
Pıhtılaşma hastalıkları
Hemolitik sarılıklar
Hamileliğin sürdürülmesini engelleyecek sindirim organları sorunları:
İmmünolojik faktörler
İmmün yetmezliği hastalıkları
Hamileliğin sürdürülmesini engelleyecek ağır nörolojik sorunlar:
Kronik şizofreni
Psikoz manyak depresif (PMD)
Paranoya
Uyuşturucu ve alkol bağımlılıkları
Ciddi enfeksiyon hastalıkları:
Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
Kızamıkçık
Toksoplazmozis
Sitomegalovirus
Sıtma
Frengi
Brusella gibi enfeksiyonlar
Konjenital sebepler:
Marphan sendromu
İdrar torbası ekstrofisi
Down sendromu
Anomali sahibi bebek doğmasına yol açacak herediter hastalıklar:
Teratogenik ilaçlar
Nörofibromatozis


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.