Yağ satarım nasıl oynanır?


Yağ satarım nasıl oynanır?

  • İçe dönük daire şeklinde oyuncular oturur.
  • Ebe yağ satarım bal satarım ustam ölmüş ben satarım tekerlemesiyle elinde mendil dışta dolanır.
  • Çaktırmadan mendili birisinin arkasına bırakır.
  • O kişi fark etmeden yerine oturursa ebe o kişi olur, yakalanırsa kendisi devam eder.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.