Yangın Tüpü Ne Zaman Değiştirilir?


Son derece tehlikeli bir durum olan yangın, her an her yerde meydana gelebilecek bir olaydır. Küçük çaplı yangınlar, erken müdahale ile daha fazla büyümeden kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Bunu gerçekleştirmek için en temel ekipman yangın tüpüdür.

Yangın tüpü, insan yaşamının olduğu her kapalı alanda yer almalıdır. Yangına verimli bir müdahale gerçekleştirmek amaçlanır. Bu doğrultuda yangın tipine göre değişen yangın söndürücü çeşitleri bulunur. Bununla birlikte, genel kullanıma dönük olarak var olan köpüklü bir yangın söndürücü tipi de vardır.

Yangın Tüpü Ne Zaman Değiştirilir?

Yangın tüpü, bakım yapılması ve değiştirilmesi gereken bir ekipmandır. Bu ekipmanların bakımları yetkili kişiler ve kurumlar tarafından yapılmalıdır. Bakım ve değişim şartları geçerliliği olan kanuna göre değişiklik gösterir. İş yerlerinde kullanılan yangın tüpleri için İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereğince her altı ayda bir yerinde bakım gerekir. Bu bakım esnasında yangın tüplerinin üzerinde bulunan ilgili kısma bakım tarihleri işlenmelidir. Daha kapsayıcı olan Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nde ise bakım süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Yangın tüplerinin değiştirilmesi son derece önemlidir. Zaman içerisinde etkinliğini kaybeden ve tamamen boşalan tüpler, yangın anında fayda sağlamayacağı gibi basınç nedeni ile patlayarak tehlike arz edebilir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereğince iş yerlerinde kullanılan yangın tüpleri senede bir defa tamamen boşaltılarak değiştirilmelidir. Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre ise senelik bir defa düzenli bakımları yapılmış olmak şartı ile yangın tüpleri dördüncü senenin sonunda değiştirilmek durumundadır. Dördüncü senenin sonunda yangın tüpleri tamamen boşaltılıp değiştirilir ve bu esnada hidrostatik test adı verilen testlerden başarılı ile geçmiş olması beklenir.

İlgili hükümlere uymayan kullanım durumlarında tehlikeli olabilir. Bununla birlikte uygun bakımın yaptırılmadığı durumlarda cezai yaptırımlar da söz konusudur.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.