Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?


Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir?

İnsanın modern yaşantısında hayatının sürdürülebilirliğini sağlaması için birçok farklı enerji tipinden faydalanması gerekiyor. Bu enerjilerden bir kısmı yenilenemez enerji kaynakları grubuna dahil olurken diğer bir kısmı ise yenilenebilir enerji kaynaklarına dahil oluyor. Günümüzde insanların kullandığı hemen hemen tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının temel var oluş nedeni öyle veya böyle muhakkak güneş enerjisine dayanmaktadır.  Nitekim güneş, hem dünya üzerinde canlıların hayatını sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan ortamı hazırlamaya yardımcı oluyor hem de enerji kaynaklarının tam olarak kullanılabilir olmasına bir şekilde yardımcı oluyor. Aşağıdaki liste içerisinde başlıca kullanılan yenilebilir enerji kaynaklarını görebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

enerji yenilenebilir
Enerji

Rüzgar Enerjisi;Atmosferin farklı hareketleri ile dünya üzerinde hissedilen rüzgar enerjisi insanların uzunca bir zamandır faydalandığı en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının arasında yer alıyor. Yüksek yerlere kurulan ve rüzgar bölgelerine kurulan tribünler sayesinde rüzgarın gücü elektrik enerjisine çevrilebiliyor.

Güneş Enerjisi; Dünyada en çok faydalanılan enerji türlerinden biridir. Güneş ışınlarının bulunduğu her yerden elde edilebileceği için bu konuda insan oğlu olarak artık eskiye nazaran daha gelişmiş güneş sistemi teknolojilerine sahiptir. Öyle ki artık insanlar evlerinin üzerinde yer alan güneş panelleri ile bile güneş enerjisinden kolaylıkla faydalanmaya başlayabiliyor.

Hidroelektrik Enerjisi; Hidroelektrik enerjisi suyun kuvvetinden faydalanılarak elde ediliyor. Özellikle denize yakın bölümler ve su kaynaklarına sahip olunan yerlerden elde edilen hidroelektrik enerjisi sayesinde en mega şehirlerin dahi elektrik ihtiyacını karşılayabilmek mümkün oluyor.

Biyokütle Enerjisi; Biyokütle enerjisinin temel kaynağı özel olarak yetiştirilen bir takım bitkiler ve çöplerdir. Bunların yanı sıra biyokütle enerjisinin üremi aşamasında ayrıca fosil yakıtları da zaman zaman kullanılabilmektedir.

Hidrojen Enerjisi;Diğer birçok fosil yakıt kaynağı gibi hidrojen de aynı şekilde yanan bir enerji haline getirilip kullanılabilmektedir. Hidrojen gazları ile elde edilen enerjiler özellikle günümüz yeni nesil araçlarına uyarlanmaya başlandı. Hidrojen enerjisinin kullanımının yaygınlaşması sonucunda dünya çok daha rahat nefes alınabilen bir yer haline dönüşebilir.

Hidrolik Enerji;Nehirlere kurulan hidrolik santrallar sayesiyle elde edilmektedir. Hem arazi hem de kurulma için alanın müsait olmadığı alanlarda ise hidrolik santraller yerine daha çok termik santraller tercih edilmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.