Fotovoltaik Enerji Sistemleri Nedir?


Dünyamızdaki enerji kaynakları gün geçtikçe azalmaya devam etmekte, yenilenebilir enerji konusunda çeşitli araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri de fotovoltaik sistemlerdir. Bu sistemin yararlandığı kaynak, yaşam için gerekli olan en büyük enerji kaynağı olan güneştir. Temiz ve güvenilir enerji üretiminde giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan fotovoltaik sistemlerinin yatırım maliyeti biraz yüksek olsa da sonsuz bir enerji elde edilmesine imkan sağlamaktadır.

Fotovoltaik nedir?

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesine imkan veren sisteme fotovoltaik sistemleri denmektedir. Güneş pili anlamına gelen fotovoltaikgüneş enerjisini doğru akıma (DC) çevirmeye yarayan güneş panelleridir.

Bir fotovoltaik sisteminde güneş panelleri, aküler, solar evirici, şarj regülatörü ve şalt malzemeleri yer almaktadır. Sistemde elde edilen elektrik enerjisi akülerde depolanmakta, şarj regülatörleri de akülerin sistemdeki kontrollerini yapmaktadır. DC akımını AC akımına çevirmekte de solar eviriciler kullanılmaktadır. Fotovoltaik’teki şalt malzemeleri de enerji üretimini, enerjinin dağıtımını, kontrolünü ve güvenliğini sağlamaktadırlar.

Fotovoltaik sistemlerde iki türlü kullanım yapılabilmektedir. Bunlar; Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler ve şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerdir.

Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler:

Bu sistemde enerji tüketimi, sistemin üretmekte olduğu enerjiden karşılanır. Yapılan tüketim üretimden çok daha fazla olduğu zaman, ihtiyaç duyulan ek enerji şebekeden karşılanır. Şayet enerji üretimi tüketimden fazla ise, fazlalık enerji şebekeyi besler.

Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemler:

Bu sistemde ise, üretilen enerji akülerde depolanır ve ihtiyaç duyulan enerji devamlı olarak bu akülerden sağlanır. Sistemde kullanılacak olan akülerin miktarı yani sistem kapasitesi, güneşten elektrik enerjisi üretilemediği zamanlarda ne kadar elektrik kullanılacağı hesaplanıp ihtiyacın belirlenmesi ile boyutlandırılabilmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.