Yerçekimi Nedir?


Yerçekimi en basit anlamıyla dünya üzerindeki tüm cisimlerin dünya yüzeyine doğru çekilmesiyle oluşan kütle çekimidir. Yer çekimi olmasaydı tüm cisimler yukarı ve Dünya çevresine yayılarak uzaklaşacaktı. Bu herkesin anlayabileceği basit bir tanımdır. Ancak Yerçekimi görüldüğü kadar basit bir konu olmadığı için tarihi ile birlikte açıklamaya çalışalım.

Yerçekimi tarihimizde pek çok insan için araştırma konusu olmuştur. Milattan önceki Yunanlı filozof Aristo bilinen ilk araştırmacılardandır. Aristo ağır cisimlerin hafif cisimlerden daha hızlı yere düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra Galileo ise cisimlerin farklı hızlarda yere düşmesinin havanını sürtünme katsayısından kaynaklandığını öne sürmüştür. Galileo’ya göre atmosfersiz ortamda cisimlerin sürtünmesi olmayacağı için her cisim aynı hızla hareket edecektir.

Çoğu insanın yerçekimi le ilgili bildiği hikaye Isaac Newton ile başlar. Newton bir elma ağacının dibinde otururken ağaçtan düşen elma ile yerçekimini fark ettiğini bilmeyen yoktur. Tabi bu hikayenin görünen yüzü. Newton kütlelerin aralarında çekim kuvveti olduğunu bulmuştur. Buna Newton’un Evrensel Kütle Çekim Kuvveti deniyor. Kütle Çekim Teorisine göre kütlelerin boyutu ve birbirlerinden uzaklığı çekim kuvvetini etkiler.

Albert Einstein yerçekimini öncekilerden farklı bir şekilde genel görelilik kuramı ile açıkladı. Einstein kütle çekimini uzay-zaman eğriliğinden kaynaklandığını belirtti. Burada konu biraz karışık görünebilir ama basit bir açıklamayla anlaşılabilir. Evrendeki tüm cisimler-kütleler yani gezegenler, güneş ve yıldızlar birer enerjidir. Bunlar doğa olarak hareket halindeler. Bu hareketler kütlelerin yani gezegenlerin birbirleri arasında kütle çekimi oluşturur. Buna en iyi örnek Dünyamızın uydusu Ay örnek gösterilebilir. Ay Dünya etrafındaki dönüşleri denizlerdeki gelgitleri oluşturur. Kütle çekimi nedeni ile Dünya Güneş etrafında Ay ise Dünya yörüngesinde hareket eder.

Einstein’ın Kütle çekimi teorisini anlamak için en basit ve bilinen örneğini anlatalım. Dört kişi ayakta bir çarşafı dört köşesinde gererek tutun. Çarşafın ortasına bowling topu gibi bir top koyun. Küçük misketleri çarşafın yanlarından bıraktığınızda eğimden dolayı bowling topuna doğru gideceklerdir. Bizde bu misketler gibi Dünya yüzeyindeki yer çekimi ile yaşıyoruz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.