Zekat İbadeti Hakkında Bilgi


İslâm’ın 5 temel ibadetinden biri de Zekat’tır. Zekat ibadeti, Hicretin 2. yılında farz kılınmıştır. Kur’an’da namaz ibadeti ile birlikte en çok zikredilen ibadetlerden biri de zekat ibadetidir. Zekat, belli bir miktar mala sahip olan
müslümanların yerine getirmekle mükellef oldukları malî bir ibadetir.

Zekat, kelime anlamı itibariyle ‘arınma, temizlenme ve artma’ manalarına gelmektedir. Dinî olarak zengin kabul edilen müslümanın malındaki fakirlere ait hakkın verilmesi ile arındırılması anlamına gelmektedir. Zekat vererek
arınmış olan müslümanın malı, gerçekte bereketlenerek çoğalır. Bu yönüyle zekat, malî bir ibadettir. Zekat, fakirin zenginin malındaki hakkıdır.

Kur’an-ı Kerim’de, kendilerine zekat verilebilecek olanlar şöyle sıralanmaktadır:

Zekat
Zekat

1. Fakirler,

2. Miskinler,

3. Zekatın toplanmasında görev alanlar,

4. Kalbleri İslâm’a ısındırılacaklar,

5. Kölelikten azad edilecekler,

6. Borçlular,

7. Allah yolunda sarf edecek olanlar ve 8. Yolda kalmış olanlar (Tevbe, 9/60).

Zekat, toplumsal yönü olan bir ibadettir. Toplumda  fakirlerin, düşkünlerin, sıkıntıda olanların ihtiyaçlarının giderilmesinde zekat ibadetinin önemli bir fonksiyonu vardır. Zekat, çeşitli (altın, gümüş, para, ticari mallar, küçük ve büyük baş hayvanlar gibi) ve belli niteliklere sahip olan (üzerinden 1 yıl geçmesi, değeri veya kendisi artan özellikte olması) mallardan, belli oranlarda (1/40 gibi) gerekli şartları taşıyan kimselere verilmesi ile gerçekleşir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.