Zenta Muharebesi


Fransa ile yaptığı savaşı bitirip barış yapan Avusturya Osmanlı devletine barış teklifinde bulundu

Ancak Osmanlı bu teklifi reddetti çünkü 2.Mustafa Han iki büyük zafer kazanmıştı ve Belgrad’ı geri almıştı. Bu yüzden Avusturya’nın işini de bir seferle bitirmek istiyordu. Padişahın Belgrad’a gelmesi üzerine savaşın ne tarafa olacağı belirlenecekti.  Burada iki karar çıktı birinci görüşe göre Tuna’dan Temeşvar yakasını geçip düşmana hücum edilecekti. Diğer görüş ise Sava’dan Zemun yakasını geçip Varadin kalesi kuşatılacaktı. Birinci hedef oldukça tehlikeliydi.

İkinci hedef doğrultusunda gidildiğinde ise, Karadan Belgrad’a yakın olma gibi avantajlar vardı. Veziri Azam ikinci yolu tercih ediyordu. Cafer Paşa ise birinci yolu tercih ediyordu. Padişahın Cafer Paşa’yı çok sevdi için birinci yoldan gidilmeye karar verildi. 110 parçalık ince donanma Tisa suyuna doğru hareket etti. Tuna, Temeş gibi nehirler geçildikten sonra Tisa kenarına geldi. Avusturya ordusu Tisa’nın karşı tarafında Titel kalesine yedi sekiz bin asker koymuştu. Buradan yapılan köprü ile Osmanlı ordusu karşı tarafa geçiyordu. Bega suyuda geçildi. Sonuçta Segedin üzerine gitme kararı verildi. Donanmanın,  Tisa nehri ağzına gelmesi emredildi. Prens öjen Dö Savua ordunun büyük kısmıyla Tisa nehrinde bulunuyordu 28Ağustosta

Osmanlı ordusu köprüden geçer geçmez. Avusturya ordusunun top ateşine maruz kaldılar. Fakat Osmanlı ordusu ince donanmayla karşıya geçmeyi başardı bunu gören Prens 7bin asker bırakıp çekildi.

2.Mustafa buna hiç şaşırmamış ve zaferden emin olarak devam etti. Fakat Prensin hedefi kuzeydeki isyanı bastırıp boşta kalan Vaudemont’un askerleri ve Rabutin komutasında Erdel’den gelen süvarilerle birleşmekti. Takviye birliklerle birleşen elli bin kişiye ulaştı ve Varadin’e geri döndü

Padişah ve komutanlar Prensin geri dönmesini beklemiyordu. Osmanlı istihbaratı gerekli bilgilere ulaşamamıştı. Ama Avusturya ordusu casusları sayesinde Osmanlının nerde olduğunu biliyordu.

Veziri Azam Elmas Mehmet Paşa düşmana ani bir saldırıyla saldırmayı söyledi ancak kabul olunmadı.

Bu sayede Osmanlı lehine durum kaçtı. Saldırmaktan emin olmayan Prens Öjen tabur kurdu. Arkadan gelen birlikler toplarla korumaya aldı. Osmanlı’nın Böyle düşmana saldırması tehlikeliydi. Prens Öjen

Casusları sayesinde az miktarda Osmanlı atlısıyla yer değiştirmesi üzerine bu fırsatı değerlendirip

Derhal harekete geçti. Ordusunu 12 safa ayırdı. Ve Osmanlı’yı takibe başladı. Osmanlı ordusu morali bozuktu ve Tisa üzerine köprü kurdurmaya başladı. Padişah Otağı ve Hazine karşıya geçti yeniçeri serdengeçtileri karşıya geçip. Titel’i ele geçirdi. Ve Tisa kenarına geçildi. Bu sırada Prens Öjen Zenta’ya doğru hızlıca geldiği öğrenildi. Prens Öjen saldırmaya karar vermişti. Sadrazam biryandan askeri karşıya geçirmeye çalışıyordu bu kargaşada iki bin kişi boğuldu. Osmanlı ordusu dağılmıştı sadece yüzerek karşıya geçenler kurtulmuştu. Düşman Osmanlı ordusunun bu halinden cesaret alarak ikindiye doğru saldırıya geçti. Osmanlı ordusunu nehir kenarında sıkıştırdı. Kurşun yağmuruna tuttu.

Ve köprü yıkıldı artık kurtuluş ümidi kalmadı. Bu savaşta Veziri Azam Elmas Mehmet Paşa, Koca Cafer Paşa, Mısırlızade vezir İbrahim Paşa, Vezir Fazıl paşa, Yunus Paşa ve niceleri şehit düştü.

Osmanlı çok asker kaybetti. Ayrıca bütün ağırlıklarda Avusturya ordusuna geçti

Kaynak: Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kayı 7 Kutsal ittifaka karşı, 1.baskı, Ekim2015, s.96-101


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.